Finansiering C gl-ordning

Hjælp til et bedre resultat på HHX

FINANSIERING C gl. ordning

DETTE KURSUS ER MÅLRETTET DEN MUNDTLIGE EKSAMEN I FINANSIERING C EFTER DEN GAMLE ORDNING

Bliv klar til den mundtlige eksamen i Finansiering C efter gammel ordning.


Til den mundtlige eksamen i Finansiering C efter den gamle ordning vil din skole have besluttet, om du skal op efter prøveform a eller prøveform b. Det gælder for begge prøveformer, at du skal til mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale med et antal spørgsmål. Typisk vil spørgsmålene have udgangspunkt i et af kernestofområderne.


Dette kursus er et intensivt eksamenskursus, der dækker samtlige kernestofområder i finansiering C efter gammel ordning.


På dette kursus vil vi gennemgå en række prøvespørgsmål med baggrund i et ukendt tekstmateriale og tilhørende kernestof, således at du er optimalt forberedt til den mundtlige eksamen.


Såfremt du skal op i prøveform b, har du mulighed for at tilmelde dig ekstrakurset på 2 timer, der har fokus på strukturen og præsentationen af det selvvalgte emne og finpudse dit oplæg.Dette kursus er et intensivt eksamenskursus, der dækker samtlige kernestofområder i finansiering C efter gammel ordning:


Finansielle institutioner og virksomheder:
- de finansielle institutioner og virksomheders funktioner
- finansielle produkter
- betalingsstrømme


Finansielle markeder:
- aktiemarkedet
- obligationsmarkedet
- pengemarkedet
- prisdannelse


Finansielle investeringer:
- valg af finansiel investering
- afkast og risiko


Virksomhedens balancestruktur:
- virksomhedens kapitalanvendelse
- virksomhedens kapitalfremskaffelse
- forrentningshensyn
- likviditetshensyn
- soliditetshensyn


Finansiering med egenkapital og fremmedkapital:
- kapitalomkostninger ved egenfinansiering
- kapitalomkostninger ved finansiering med fremmedkapital
- valg af finansiering

TILMELDING

DU TILMELDER DIG VIA STUDIEBILLETTEN.DK PÅ NEDENSTÅENDE LINK:

KOMMENDE KURSER:


Tirsdag den 28. maj 2019 kl 17-21 - gammel ordning