EKSAMENSKURSER

Hjælp til et bedre resultat på HHX

VORES EKSAMENSKURSER

VORES KURSER ER ET SUPPLEMENT OG IKKE EN ERSTATNING FOR UNDERVISNINGEN I GYMNASIET

VIRKSOMHEDSØKONOMI

Vi har kurser i virksomhedsøkonomi der er målrettet til den skriftlige eksamen på niveau A eller B. Endvidere har vi kurser der er målrettet den mundtlige eksamen.

Kurset vil ruste dig til at genkende og identificere opgavetypen samt at opstille og anvende modeller og metoder korrekt og derigennem løse opgaven. Kurset er tilrettelagt således, at der er en gennemgang af de vigtigste dele af kernestoffet, og dels på en gennemgang af eksamenslignende opgaver. På denne måde får du det bedste udgangspunkt til at gå til eksamen. 

FINANSIERING

Til den mundtlige eksamen i Finansiering C skal du til mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale med et antal spørgsmål samt et af dig valgt PBL-forløb fra undervisningen. Typisk vil det ukendte spørgsmål have udgangspunkt i et af kernestofområderne. Dette kursus er et intensivt eksamenskursus, der dækker samtlige kernestofområder i finansiering samt hjælper dig til at strukturere din gennemgang af PBL-forløbet til eksamen.INTERNATIONAL ØKONOMI

Vi har kurser i International økonomi der er målrettet til den skriftlige eksamen. Endvidere har vi kurser der er målrettet den mundtlige eksamen på både a-niveau og b-niveau. Kurserne er tilrettelagt således, at der er en gennemgang af de vigtigste dele af kernestoffet, og en gennemgang af eksamenslignende opgaver. På denne måde får du det bedste udgangspunkt til at gå til eksamen.

ERHVERVSCASE

I erhvervscase er det teorien fra virksomhedsøkonomi og afsætning, der er det værktøj, som du skal anvende i dine analyser og vurderinger af case-virksomhedens interne og eksterne forhold. På kurset vil vi gennemgå, hvordan du bedst muligt anvender de 48 timer du og din gruppe har til rådighed til systematisk at analysere case-virksomheden. Vi vil gennemgå metodeovervejelser, hvordan du og din gruppe forholder sig kritisk til arbejdsprocesser og resultater samt hvordan en synopsis udarbejdes. Endvidere vil vi give anvisninger på, hvordan du og din gruppe bedst muligt tilrettelægger jeres præsentation.