VØ B

Hjælp til et bedre resultat på HHX

VIRKSOMHEDSØKONOMI B

DETTE KURSUS ER MÅLRETTET VIRKSOMHEDSØKONOMI B TIL DEN SKRIFTLIGE EKSAMEN EFTER DEN NYE ORDNING.

Kurset er et eksamenskursus, der er målrettet den skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi B på HHX efter den nye ordning.

Den skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi B er for første gang i år efter den nye ordning, hvilket bl.a. betyder, at kernestoffet er anderledes og at den problembaserede arbejdsform ventes at slå igennem på opgavetyperne til eksamen.


Eksamensopgaven vil fortsat være bygget op om en større opgave i virksomhedsanalyse, der vægter 45-50% samt 3-4 opgaver i de øvrige kernestofområder, der er gennemgået i løbet af de to første år i gymnasiet.


Kurset er målrettet mod denne eksamen, og vi vil fokusere på de områder der erfaringsmæssigt er sværest og mest eksamensrelevante. Kurset vil give dig et godt overblik over kernestoffet samt træning i og erfaring med løsning af eksamenslignende opgaver. Kurset vil ruste dig til at genkende og identificere opgavetypen samt at opstille og anvende modeller og metoder korrekt og derigennem løse opgaven.


Kurset er tilrettelagt således, at der er en gennemgang af de vigtigste dele af kernestoffet, og dels på en gennemgang af eksamenslignende opgaver. På denne måde får du det bedste udgangspunkt til at gå til eksamen.

På kurset vil vi blandt andet komme ind på de relevante kernestof for at kunne løse typeopgaverne:


Virksomheden og dens økonomi

  • opstart af virksomhed
  • virksomhed i vækst

Rapportering

  • udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
  • CSR rapportering

Virksomhedsanalyse

  • analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på baggrund af årsrapporter og andet eksternt materiale på dansk og engelsk
  • analyse af virksomhedens CSR indsats
  • strategisk analyse af værdiskabelse, konkurrence og vækst samt udvikling af virksomhedens forretning.

TILMELDING

DU TILMELDER DIG VIA STUDIEBILLETTEN.DK PÅ NEDENSTÅENDE LINK:

KOMMENDE KURSER:

Bliv klar til sygeeksamen del 1 den 13. august 2019 kl 17-21

Bliv klar til sygeeksamen del 2 den 14. august 2019 kl 17-21