VØ A

Hjælp til et bedre resultat på HHX

VIRKSOMHEDSØKONOMI A

DETTE KURSUS ER MÅLRETTET VIRKSOMHEDSØKONOMI A TIL DEN SKRIFTLIGE EKSAMEN EFTER DEN GAMLE ORDNING.

Kurset er et eksamenskursus, der er målrettet den skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi A på HHX efter den gamle ordning.

Den skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi A er for sidste gang efter den gamle ordning, hvilket bl.a. vil sige, at den varer 4 timer. Eksamensopgaven er typisk bygget op om en større opgave i virksomhedsanalyse, der vægter 45-50% samt 3-4 opgaver i de øvrige kernestofområder, der er gennemgået i løbet af de tre år i gymnasiet.


Kurset er målrettet mod denne eksamen, og vi vil fokusere på de områder der erfaringsmæssigt er sværest og mest eksamensrelevante. Kurset vil give dig et godt overblik over kernestoffet samt træning i og erfaring med løsning af eksamenslignende opgaver.


Kurset vil ruste dig til at genkende og identificere opgavetypen samt at opstille og anvende modeller og metoder korrekt og derigennem løse opgaven.


Kurset er tilrettelagt således, at der er en gennemgang af de vigtigste dele af kernestoffet, og dels på en gennemgang af eksamenslignende opgaver. På denne måde får du det bedste udgangspunkt til at gå til eksamen. 

På kurset vil vi blandt andet komme ind på de relevante kernestof for at kunne løse følgende typeopgaver:


Virksomhedsanalysen

 • Rentabilitetsanalyse
 • Analyse af pengestrømsopgørelse
 • Anvendelse af informationer fra artikler
 • Strategi

 

Virksomhedens rapportering

 • Opstilling af funktions- eller artsopdelt resultatopgørelse ud fra en saldobalance
 • Opstilling af balance

 

Aktivitetsoptimering

 • Beregning af optimal salgspris
 • Nulpunktsberegninger

 

Budget

 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget

 

Knap kapacitet

 • Lineær programmering

 

Logistik

 • Indkøbsstyring, ABC-modellen
 • Lagerstyring, Wilsons formel
 • Produktionsstyring
 • Distributionsstyring

TILMELDING

DU TILMELDER DIG VIA STUDIEBILLETTEN.DK PÅ NEDENSTÅENDE LINK:

KOMMENDE KURSER:

Bliv klar til sygeeksamen del 1 den 13. august 2019 kl 17-21

Bliv klar til sygeeksamen del 2 den 14. august 2019 kl 17-21